Viktig information

GDPR – Integritetspolicy

Inledning

Då våra kunders personliga integritet är av yttersta vikt för Designit Media ltd (nedan kallad “Designit meda”, “vi”, “oss” och “vår”) ska denna integritetspolicy tillämpas i situationer då vi behandlar personuppgifter.

Vad menas med personuppgift?

Begreppet personuppgift i denna integritetspolicy avser information som kan anknytas till en identifierbar fysisk person, exempelvis namn, person- och telefonnummer, post- och e-postadresser, fotografier samt video- och ljudinspelningar.

Personuppgifter som kan hanteras av oss inkluderar:

Namn
Post- och besöksadresser
E-postadresser
Telefonnummer
Fotografier
Videoinspelningar
Ljudinspelningar
I vissa fall personnummer
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

De primära ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter är:

Betalningar Skickas ut via vårat ekonomi bolag i uk
SOLUTIONS EKONOMI OFFICE LTD
Genom att godkänna Policy & Villkor så godkänner ni även att fakturan kommer från SOLUTIONS EKONOMI OFFICE LTD / Fakturan kommer när betalningen är slutförd

Utskick av offerter på begäran

Kommunikation gällande: våra tjänster, potentiella, pågående och slutförda samarbeten, produktion av webbsidor och grafisk design, klagomål och reklamationer samt fakturering för utfört arbete.
Designit media behandlar enbart personuppgifter som är relevanta för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Överföring av dina personuppgifter

Information som sparas av Designit media kan med respekt för av gällande lagar och förordningar i vissa fall lämnas ut till utomstående, det vill säga till en extern person eller företag, i den utsträckning det krävs för att uppfylla syftet med behandlingen. Det kan exempelvis handla om faktureringsärenden eller supportärenden i vilka vi fått kundens medgivande att lämna ut informationen.

Besök på vår webbplats

Det krävs inte att man som besökare på designitmedia.se webbsida lämnar några personuppgifter för att kunna använda den. Våra webbsida samlar endast in personuppgifter som är frivilligt tillhandahållna av besökaren i samband med t.ex. ifyllande av formulär. Dock kan exempelvis platsinformation (via anonymiserade IP-adresser) samlas in av Google Analytics för att tillhandahålla oss med statistik över besök på webbsidan (läs mer nedan).

Cookies och statistik

Cookies är små textfiler som sparas på besökarens dator och som kan spara exempelvis personliga inställningar och göra det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Designit Media webbsida använder cookies och enhetsidentifierare för att anpassa innehållet till användarna och för att analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de annons- och analysföretag som vi samarbetar med (Google Analytics). Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie och du kan då själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. För att Designit media webbsida skall fungera som det är tänkt, rekommenderar vi dock att du tillåter cookies.

Hur länge sparar Designit Media personuppgifter?

Designit Media strävar efter att, via rimliga åtgärder, endast behålla personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla syftet de samlades in för. Personuppgifterna behålls så länge det nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. slutföra projekt, tillhandahålla support, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m.

Allmänt om säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter till tredje part. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Designit Media har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Personuppgiftsansvarig


Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som sparas eller i övrigt behandlas av Designit Media kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift:

Designit Media ltd

Att: Personuppgiftsansvarig
243 Harehills Lane
Leeds, England, LS8 3RG
För frågor gällande personuppgifter och hanteringen kring dessa, kontakta personuppgiftsansvarig på nedan sätt:
E-post: info@designitmedia.se